Privatumo politika

Gerbiame kiekvieno asmens privatumą ir įsipareigojame jį saugoti. Interneto parduotuvėje dirtyminds.lt.

Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų bei kitų LR teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą, nebus atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja LR įstatymai.

Ar jums jau yra 18 metų? Mūsų prekės yra skirtos tik pilnamečiams asmenims!